• If you are trying to reset your account password then don't forget to check spam folder in your mailbox. Also Mark it as "not spam" or you won't be able to click on the link.

Adultery ना मनी ना ध्यानी

100
196
44
तसेही आम्हला कोणी बघितलं नसत आम्ही अशा ठिकाणी उभे होत जिकडून संपूर्ण हॉल दिसत होता पण आम्ही सहज कोना दिसलो नसतो. काकूंनी मस्त जागा शोधली त्याचा मि फायदा घ्याच ठरवलं.

मि काकूंचे बॉल आणि सोबत मनुका दाबत होतोच पण माझा लंड पण काकूंच्या गांडीवर घासत होतो.

" काकू ती बघा निल्या साडीतली जिने काष्टा घातलाय. तिचे बॉल पान मोठे आहेत आणि गांड पण भरलेली " लंड गांडीवर रगडत म्हणालो.

" कोणती ती सावली, बरी आहे तुला काय कशी पण चालेल काळी गोरी जाडी पातळ, तिने फक्त तुझं पाणी काढलं पाहिजे " काकू मला म्हणाल्या

" काकू पाणी काढणारी पाहूजे पण मनापासून सगळं केल पाहिजे तेव्हाच तर मजा येईल. चीक रांड पण काढते . " मि म्हणालो.

" हो हे अगदी बरोबर म्हणाला, प्रेम हे मनापासून केल पाहिजे, आणि ती तुला आवडली दिसतेय " काकू म्हणाल्या.

" कशा वरून " मि विचारलं

" तुझा ताठला, तिचे बॉल आणि गाडी बघून " काकू गांड लंडावर दाबत बोलल्या.

" काकू माझा तर पहिलाच ताठला होता, त्या बाईला बघायच्या अगोदर " मि बॉल चोळत होलालो.

" आई.. ग.. ग हळु नालायका आवाज निघेल माझा, आणि अगोदर कसा ताठला? " काकू गांड हलवत बोलल्या.

" तुमच्या ह्या नरम गांडीमुळे, तुमच्या ह्या
ताठ झालेल्या मनुक्यामुळे…” मी त्यांचा मनुिका चोळत, लंड गांडीवर घासत बोललो.

"स्स्स्सस्स्स… अअअअअ… हळू... खोटं नको ... बो…लू...स., माझ्या गांडी मुळे झाला तुझा ताठ, माझी गांड नाही तिच्या सारखी बाहेर आलेली तुला हवी तशी... आह्हह्हह...हळू
दाब ...कोणी तरी… ऐकेल माझा आवाज..." काकू विव्हळत बोलल्या.

" खरंच काकू, तुमच्या ह्या नरम गांडीवर लंड लागला आणि तो हळु हळु ताठू लागला, त्यात तुमचे हे लहान पण एकदाम मस्त असे बॉल दाबताना पण मला खुप मजा येतेय त्या मुळे ताठत चालला, बघा ना हात लावून किती तापलंय माझा लंड " मि काकूंच्या मनुकायला एका हाताने पिळत आणि दुसरं हात काकूंचा पकडून माझ्या ताठलेल्या लंडावर ठेवत म्हणालो.

" हो रे! खरोखरंच ताठलंय... माझ्या मुळे ताठलंय का ? तू माघासारखा मजाक तर नाही करत, करणं माझी गाड नाही ना तुला हवी तशी भरलेली आणि त्यात बॉल पण लहान आहेत जसे तुला आवडतील " काकू मला म्हणाल्या.

“ काकू मि म्हणालो ना मला कोणी पण चालते ती माझ्या लंडला आवडली पाहिजे. माझ्या लंडला कालच तुम्ही आवडल्या, जेव्हा तुम्ही त्याला नकळत हात लावला तेव्हाच, राहिला प्रश्न तो तुमची गांड बाहेर नसल्याचा आणि ह्या लहान बॉलचा तर मि आहे त्यांना मोठे करायला " असा म्हणत मि माझे दोन्ही हात काकूंच्या बॉल वर ठेवले आणि हळु हळु दाबू लागलो.
 

AVINASH

Active Member
604
609
108
काकू जर दररोज भेटू लागली तर नक्कीच गांड नी बॉल दोन्ही मोठे होतील
 
  • Like
Reactions: Lodabetweenboob
100
196
44
" अअअअअ आई... ग्ग्ग्ग्... आह.. आह.. स्स्स्स्स्स ह्ह्ह्ह. मी पण तयार आहे तुझ्या कडून माझी गांड आणि बॉल वाढून घ्यायला. अशी पण मी खुप दिवसापासून उपाशी आहे, तुझ्या सारख्या जवान मुलाकडून झवून घेऊन मला पण माजी खाज मिटवता येईल. मी खुप जळायची दुसऱ्या बाईवर… मोठे बॉल मोठी गांड बघून.तुझ्या काकांना तर माझ्या पुच्चीकडे बघायची वेळ नाही मग ते माझ्या बॉल आणि गांडी कडे कधी बघतील .." काकू माझ्या लंडावर हात फिरवत मला म्हणाल्या.

" मग वेळ घालवायचा कशाला ? तुम्हाला लंड पाहीजे ना... मग घ्या ना त्याला जिथे पाहिजे तिथे. बघा कसा ताठलाय तुमच्या पुच्चीत जाण्यासाठी, घ्याना त्याला तोंडात आणि काढा चीक " मी बोलता बोलता काकूंचे बॉल दाबत त्यांच्या मानेवर किस करू लागलो.

" ऊऊऊ… आआ... आस्स्स्स सँडी... खरंच रे तुझा लंड मला पाहिजे, माझ्या पुच्चीत नुसती आग आग... लावलीस तू .. जरा भान तरी ठेव आपण कुठे आहोत ते... " काकू माझ्या मानेला पकडून बोलल्या.

"सॉरी काकू ... मी विसरलोच तुमच्या ह्या गांडीमुळे आपण कुठेआहोत ते... तुम्ही थांबा… मी बघून येतो आपल्याला निवांत कुठे मिळतो का ते " मी असा म्हणत काकूंना सोडलं आणि लगेच हॉलच्या बाहेर आलो जागा शोधायला.

" आज माझ्या लडचा उपवास सुटेल, खुप दिवसांनी त्याला नवीन पुच्ची आणि गांड मिळेल, आज काकूंना असा झवतो कि त्यांनी माझ्या शिवाय दुसऱ्याचा लंड मागितलाच नाही पाहिजे." मि मनात विचार करत जागा शोधू लागलो.

मला हॉलच्या थोडं मागे एक शेत दिसलं त्यात एक झोपडी पण होती. मि तिकडे गेलो.

त्या झोपडीला दरवाजा बंद नव्हता आत गावातच्या पेंद्या होत्या. बहुतेक झोपडीचा उपयोग बैलांच्या चारा साठी असावा किंवा दुपारी थोडा अराम करण्यासाठी.

त्या शेतात आणि झोपडीत कोणच न्हवत मला वाटतलं ते लोक पण लग्नालाचं आले असतील

मि हॉलकडे धावलो आणि काकूंना घेऊन झोपडीत आलो.

" अरे इथे कुठे आणलास तू, " काकू मला बोलल्या.

" अहो कोण नाही इकडे, हे लोक लग्नाला आलेत, मस्त आपल्याला चान्स आहे " मि म्हणालो आणि लगेच काकूंच्या ओठावर ओठ ठेऊन त्यांना किस करू लागलो.

काकू अगोदरच गरम झाल्या होत्या त्यामुळे त्यांनी पण मला रिस्पॉन्स करायला सुरवात केली. त्या पण मला किस करू लागल्या.

काही वेळ मि किस करून सोडलं त्यांच्या कडे बघितलं आणि म्हणालो.

" आह काकू काय रसाळ ओठ आहेत हो तुमचे, मजा आली किस करायला "

" अरे पण कोणी " काकू बोलणार ठेवड्यात मि त्यांच्या ओठावर बोट ठेऊन त्यांचं वाक्य बंद केल आणि म्हणालो.

" बोलू नाका फक्त मजा घ्या "

काकूंनी माझा बोट बाजूला करत मला म्हणाल्या.

" अरे पण कोणी आलं तर "
 
100
196
44
मि परत माझे ओठ काकूंच्या ओठावर ठेवले आणि त्यांना किस करू लागलो. काक सुध्दा मला किस करू लागल्या. आम्ही दोघे इतके तापलो होतो कधी थंड होतोय असा झालं होत.

मि काकूंना एकदम डीप किस करू लागलो. काकू pn तसाच प्रतिसाद देत होत्या. काल पासून मला काकूंना माझ्या खाली झोपवायचं स्वप्न आज साकार होताना दिसत होतो.

मि त्यांच्या मानेला पकडून स्वतःकडे ओढत त्यांच्या तोंडात माझी जीभ टाकली. काकूंनी लगेच ती पकडून चोखु लागल्या.

काकू पण एका अनुभवी प्रमाणे माझी जीभ चोखत होत्या. माझ्या तोंडातली सगळी लाळ काकूंच्या तोंडात जातं होती.

ह्या वेळीस काकुंनी माझी जीभ सोडली आणि स्वतःची जीभ माझ्या तोंडात दिली. मि तिला चोखायला लागलो त्यांची लाळेची चाव घेऊ लागलो.

जीभ चोखता चोखता मि माझा एक हात काकूंच्या कमरेवर ठेवला आणि कंबर चोळू लागलो.बोट कमरेवरून त्यांना पोटावर नेलं आणि त्यांच्या बेंबीत टाकत बेंबीशी खेळू लागलो.

माझा हात पोटावर आला तश्या काकू थरथरायला लागल्या पण त्यांनी किस सोडली नाही. त्या मला प्रतिसात देतच राहिल्या.

मि किस तोडूण काकूंच्या डोळ्यात बघितलं त्यांच्या डोळ्यात एक नशा दिसली. काकूंनी लाजून मला मिठी मारली. मि मिठी मारत त्यांच्या ओठीवर हात फिरवू लागलो.

त्यांच्या मानेवर माझे ओठ ठेऊन माने वर किस करू लागलो. खांद्यापासून त्यांच्या केसा पर्यंत किस करत होतो. जीभ काढून मि मान चाटू लागलो.

त्यांच्या घामाची चाव मला आणखीच वेड लावत होती.

" स्स्स्स ह्ह्ह्हह्ह आह आह आह आह आ अ अ अ " काकूंच्या तोंडून फक्त हेच निघत होत.

काकूंना फिरवलं माझ्या समोर त्यांची पाठ आली. केस बाजूला सारूण मि त्यांच्या उघड्या पाठीवर माझे ओठ ठेकवले आणि प्रत्येक जागेवर किस करू लागलो.

किस करता करता सोबत मि माझे दोन्ही हात काकूंच्या कमरेवर ठेऊन चोळत पण होतो.

माझे ओठ पाठीवर लागल्या लागल्या त्यांनी एक जोरात " स्स्स्स्स अअअअअ आह " असा आवाज काढला.

तसाच पाठीवर जीभ फिरवत फिरवत खाली जाऊ लागलो. पाठीवरून मि त्यांच्या उघड्या कमरेवर पोहचलो.

जीभ कमरेवर फिरू लागलो. मला खुप मजा येत होती. करायला आणि काकू पण खुप एन्जॉय करत होत्या.

" आह आह आह.. स्स्स्स्स स्स स्स आई. ग. ग. ग. " असच त्यांच्या तोंडून निघत होत.

कंबर चाटत असताना हात पुढे नेऊन पोट चोळू लागलो. काहीवेळाने परत काकूंना सरळ केल आणि त्यांच्या पोठावर एक हलकासा किस करून त्यांच्या कडे बघितलं.

त्यांच्याकडे बघत बेंबेवर किस करू लागलो. बेंबीत जीभ घालून जिभेने बेंबी झवू लागलो.

काकूंनी माझं डोकं पकडून पोठावर दाबून धरलं. हळु हळु पोट पूर्ण चाटून ओलं केल.

असच करत परत हळु हळु वर जाऊ लागलो.
 
  • Like
Reactions: Lodabetweenboob
100
196
44
मि काकूंच्या ब्लॉउजवर पोहचलो.ब्लॉउजचा भाग सोडून परत काकूंच्या समोरच्या मानेवर आलो आणि मान चाटू लागलो.

असा करून स्वतः खुप तापलो आणि काकूंना सुध्दा खुप तापवल.

थोडा खलि सरकलो आणि खाद्यावरची पदराची पिन काढू लागलो. पिन काढून पदर खाली पाडला.

काकू माझ्या समोर ब्लॉउज वर होत्या. एकदम मस्त नजारा होता मला असा वाटत होत मि एका तरुण मुलीला ब्लॉउज वर बघतोय. काकूंचे बॉल ब्लॉउज वरून सुद्धा जास्त वाटत न्हवते.

त्यांनी घातलेल्या पिवळी साडी आणि काळ्या ब्लॉउज त्यांना एकदम भारी दिसत होता.

" असा काय बघतोस " काकू मला बोलल्या

" एकदम झवाड्या दिसतंय तुम्ही, तुमचे हे लहान बॉल बगुन मला असा वाटतंय एक कोवली मुलगीच माझ्या समोर साडी आणि ब्लॉउज वर आहे. तुमच्या ह्या लिंबूना मला आंबे करायचेत. " असा म्हणत मि माझे दोन्ही हात त्यांच्या बॉलवार ठेऊन जोरात दाबले.

" आई ग.. अअअअ अअअअ हहा.. स्स्स्सहह हळु.. दुख.. तयं.. " काकू मला म्हणाल्या

" दुखू द्या.. आज ह्यांना खूप दाबणार आहे " मि म्हणालो.

" काही पान म्हणतोस तू मि काही कोवली काकडी नाही, तुझ्या काकांनी नाही रे दाबलेत म्हणीन इतकेच आहेत. इतके आवडले का रे माझे लिंबू तुला. मला पण लवकर माझे लिंबू आंबे करायचेत.. दाब. तुला हवे तसे " काकू मला म्हणाल्या.

पून्हा माझी जीभ काकूंच्या मानेवत ठेवली आणि चाटत चाटत खाली त्यांच्या ब्लॉउजवर दिसणाऱ्या स्क्रीन वर फिरवू लागलो.

" आई..ई..ई… ग्ग्ग्ग… काय ... केलस... मा... झ सगळं अंग... गरम… झाल्यासारखं... वाटतंय... अशी ...काय जादू केलीस... मी असं...कधी नाही ...अनुभवलं... आयुष्या…त...” काकू मला बोलल्या.

त्यांनी माझं तोंड पकडून माझ्या ओठावर ओठ ठेऊन वेड्या सारख्या किस करू लागल्या. मी त्यांच्या किसला ररस्पॉन्स देऊ लागलो.

माझे हात त्यांच्या ब्लॉउजच्या बटनावर आणलं. त्यांच्या ब्लॉउजचं पहिलं बटन खोललं. जसा मी त्यांचं बटन खोललं मला त्यांच्या बॉलच्या वरच दर्शन झालं.

मला एकदम सेक्सी वाटत होत. मी त्या भागावर माझी जीभ फिरवली, माझे दाताने तिकडे चावू लागलो.

“चावू नकोस ... डाग पडेल स्स्स्स... अअअ " काकू म्हणाल्या.

" कोण बघणार आहे का, तुमच्या शिवाय, घरी गेल्यावर तुम्हाला दिसलें तर तुम्ही आठवलं ना कि तुम्हला एका रंडी प्रमाणे झवलो लग्नात" मि म्हणालो. आणि ब्लॉउजच दुसरं बटण खोलू लागलो.
 
  • Like
Reactions: Lodabetweenboob
Top